Ból w klatce piersiowej – Kardiolog Warszawa

Kardiolog Warszawa

Ból w klatce piersiowej – Kardiolog Warszawa

Ból w klatce piersiowej jest pierwotną dolegliwością u prawie 7% pacjen­tów wymagających leczenia na oddziale medycyny ratunkowej. Do stanów zagrożenia życia, które powinny być natychmiast diagnozowane i leczone, należą następujące jednostki chorobowe: zawał mięśnia sercowego. duszni­ca bolesna niestabilna, rozwarstwienie ściany aorty, zatorowość płucna, pęknięcie przełyku, odma zastawkowa. Rozpoznanie utrudnia fakt, że serce, aorta, przełyk, płuca, śródpiersie i narządy położone w górnej części jamy brzusznej, mają wspólne unerwienie czuciowe, przez co trudno czasem roz­różnić niedokrwienie mięśnia sercowego od mniej groźnych przyczyn bólu w klatce piersiowej. Toteż wszelkie dolegliwości na przestrzeni od szczęki do górnej części jamy brzusznej powinno się traktować jako ból w klatce piersiowej.

Poza kilkoma wyjątkami, każdy przypadek bólu w klatce piersiowej, wymaga natychmiastowego przewiezienia do szpitala i monitorowania.

Wywiad z pacjentem z bólem w klatce piersiowej

Uważnie i dokładnie zebrany wywiad jest najlepszą metodą ustalenia przy­czyny bólu w klatce piersiowej. Jeśli nawet nie wskazuje na konkretną dia­gnozę, znacznie zawęża zakres możliwości. O zwiększonym ryzyku ciężkiej choroby orzeka się na podstawie: wieku pacjenta, płci, wywiadu dotyczące­go przebytych chorób i opisu bólu. Pacjenci z niedokrwieniem mięśnia ser­cowego mogą nie odczuwać tej dolegliwości jako konkretnego bólu, należy, więc pytać o odczuwanie jakiegokolwiek dyskomfortu lub innych doznań w obrębie klatki piersiowej. Trzeba pamiętać, że obraz schorzenia może być nietypowy, szczególnie w przypadku pacjentów z cukrzyca lub w podeszłym wieku. Należy wtedy skorzystać ze starych kart informacyjnych, jeśli to możliwe, i porozmawiać z rodziną (niektórzy pacjenci mogą się obawiać prawdy o „ataku serca” i w związku z tym będą minimalizować objawy).

W wywiadzie należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

Charakter i umiejscowienie bólu. Terminy mające zastosowanie w opisie bólu niedokrwiennego to: ucisk, ciężkość, kurcz, pieczenie oraz uczucie bólu w klatce piersiowej lub śródbrzuszu. Rozwarstwienie ściany aorty daje często objawy opisywane jako rozdzierający ból. Przeszywające, kłujące bóle zaostrzające się w trakcie oddychania sugerują opłucnowy lub osierdziowy charakter schorzenia. Zazwyczaj niedokrwienny ból w klatce piersiowej jest zlokalizowany zamostkowo, pokazywany pięścią jako ucisk na mostek (objaw Levine’a). Punktowy ból w klatce piersio­wej, którego miejsce można wskazać za pomocą jednego palca, ma etiologię raczej odmienną niż niedokrwienna. Mało jest jednak opiso­wych terminów, które eliminują możliwość rozpoznania dusznicy lub zawału mięśnia sercowego. U pacjentów z przebytym zawałem mięśnia sercowego lub dusznicą bolesną w wywiadzie charakter i umiejscowie­nie bólu sal zazwyczaj takie jak przy wcześniejszych epizodach niedo­krwienia, nawet jeśli były wtedy nietypowe.

Promieniowanie. Ból w klatce piersiowej promieniujący do barku lub szyi jest najczęściej objawem niedokrwienia mięśnia sercowego, podczas gdy ból promieniujący do pleców wskazuje na możliwość rozwarstwie­nia ściany aorty.

Początek choroby. Gwałtowne pojawienie się bólu obserwuje się w odmie samoistnej, rozwarstwieniu ściany aorty, zatorowości płucnej, pęknięciu przełyku.

Czas trwania bólu. Ból dławicowy w klatce piersiowej trwa zwykle od 3 do 15 minut. Ból w klatce piersiowej odczuwany zaledwie przez kilka sekund najprawdopodobniej nie ma charakteru niedokrwiennego. Ból dławicowy trwający powyżej 20 minut sugeruje zawał mięśnia sercowe­go. Zawsze należy zapytać pacjenta, czy obecnie odczuwa ból.

Czynniki nasilające. Wykluczyć uraz jako przyczynę bólu w klatce piersio­wej. Wystąpienie bólu dławicowego jest często prowokowane wysiłkiem fizycznym, zimnem, zmęczeniem poposiłkowym i psychicznym. Ból w klatce piersiowej zaostrzający się w trakcie połykania lub przy zmianie pozycji ciała może wskazywać na zapalenie przełyku, zapalenie osier­dzia, chorobę ściany klatki piersiowej lub mieć etiologię psychogenną. Jeśli ból w klatce piersiowej pojawia się po intensywnych wymiotach, nasuwa podejrzenie pęknięcia przełyku.

Czynniki łagodzące. Ból dławicowy zwykle ustępuje w kilka minut po zaprzestaniu czynności, które go wywołały. W przypadku dolegliwości spowodowanych zapaleniem osierdzia lub zapaleniem trzustki ulgę przynosi przyjęcie pozycji siedzącej i nachylenie się ku przodowi. U pacjentów, którym przynosi ulgę zażycie mieszanki leków przeciw­bólowych, przyczyną bólu może być również niedokrwienie.

Objawy towarzyszące. Gdy bólowi w klatce piersiowej towarzyszą za­burzenia widzenia, nudności, wymioty, omdlenie, skrócony oddech, zwiększa się prawdopodobieństwo obecności niedokrwienia mięśnia sercowego. Krwioplucie występujące razem z bólem w klatce piersio­wej sugeruje infekcję płuc lub zator płucny.

Czynniki ryzyka. Z przyczyn epidemiologicznych ważne jest udokumento­wanie czynników ryzyka (płeć męska, cukrzyca, nadciśnienia tętnicze, palenie papierosów, choroba wieńcowa w wywiadzie, występowanie zawału mięśnia sercowego w rodzinie, hiperlipidemia i obciążający wiek). W indywidualnej diagnostyce jedynymi czynnikami ryzyka o dużym znaczeniu rokowniczym są: choroba wieńcowa lub cukrzyca w wywiadzie, zatrucie kokainą i/lub amfetaminą. Należy jednak zwrócić uwagę, że nieobecność czynników ryzyka nie wyklucza diagnozy nie­dokrwienia mięśnia sercowego.

Wywiad dotyczący przebytych chorób. Zapytać o choroby, wywołujące powikłania (choroba wieńcowa, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, choro­ba naczyń obwodowych, incydenty mózgowo-naczyniowe). Jeśli rozwa­ża się leczenie trombolityczne, ustalić przeciwwskazania (patrz podroz­dział 1.5).

Leki. Lista leków zażywanych przez pacjentów pomaga w ustaleniu jego obecnych problemów zdrowotnych. Stwierdzić, czy pacjent stosował się do zaleceń. Jeżeli chory zażywa nitroglicerynę podjęzykowe, upewnić się co do siły działania tabletek (uczucie pieczenia po umieszczeniu tabletki pod językiem). Koniecznie zapytać o stosowanie leków odchu­dzających i narkotyków (szczególnie kokainy i amfetaminy).

Alergie. Zebrać pełny wywiad alergiczny.

Written by 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *